Skip to main content

Koszyk pobierania

Każdy potrafi robić ‘coś’ dobrze. Ważne jest, aby to odszukał
i uczynił biegunem swojego życia.




Najcenniejszą wartością jest dla nas kadra pracowników. To dzięki niej możliwe jest pełne wykorzystanie możliwości produkcyjnych nowoczesnych maszyn, ścisła kontrola jakości, i przede wszystkim, rozwój firmy. Jeśli interesujesz się designem, ergonomią i chciałbyś dołączyć do zespołu kreatywnych ludzi, w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się firmie, trafiłeś pod właściwy adres.

Aktualne oferty pracy

Księgowy / Księgowa (praca na zastępstwo) Ksiegowość
Miejsce pracy:Turek
Zakres obowiązków
 • dekretacja dokumentów finansowo-księgowych
 • ewidencja operacji gospodarczych w systemie finansowo-księgowym
 • analiza sald i zapisów na kontach księgowych
 • sporządzanie zestawień i informacji z ksiąg rachunkowych, w tym będących podstawą rozliczeń
 • obsługa systemów elektronicznych połączeń z instytucjami zewnętrznymi
 • archiwizacja dokumentów księgowych
Wymagania
 • wykształcenie wyższe o kierunku rachunkowość/finanse
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu ewidencji księgowej będzie dodatkowym atutem
 • dobrej znajomości przepisów podatkowych w szczególności ustawy o PDOP i VAT
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • biegłej umiejętności obsługi pakietu MS Office
 • umiejętność samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz wyszukiwania optymalnych rozwiązań
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, rzetelność
 • odpowiedzialność i konsekwencja w działaniu
Wypełnij formularz aplikacyjny

Dane kontaktowe

Curriculum Vitae

Inżynier produktu Dział Wdrożeń / Dział Rozwoju produktu
Miejsce pracy:Turek
Zakres obowiązków
 • wdrażanie nowych produktów oraz udoskonalanie i modyfikowanie istniejących
 • rozwiązywanie bieżących problemów konstrukcyjnych nowych i istniejących produktów
 • opracowywanie wymaganej dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej wdrażanych produktów
 • nadzór nad odpowiednim przebiegiem procesów technologicznych
 • dokumentowanie całego procesu wdrożenia w postaci wymaganych harmonogramów, kalkulacji, raportów
Wymagania
 • wykształcenie wyższe techniczne (mile widziany kierunek Mechanika i Budowa Maszyn)
 • znajomość obsługi oprogramowania 2D/3D (SolidWorks lub podobne narzędzia CAD)
 • co najmniej komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • komunikatywność
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • dyspozycyjność
 • samodzielność
 • podejmowanie inicjatywy w działaniu
Wypełnij formularz aplikacyjny

Dane kontaktowe

Curriculum Vitae

Specjalista ds. HR Dział Kadr
Miejsce pracy:Turek
Zakres obowiązków
 • prowadzenie procesów selekcji i rekrutacji
 • prowadzenie szkoleń w ramach procesu adaptacji
 • rozmowy z pracownikami w trakcie trwania okresu próbnego
 • codzienne kontakty z pracownikami – prośby, wnioski, skargi, porady
 • uczestniczenie w procesie ocen rocznych; przygotowanie analiz
 • wsparcie kadry zarządzającej w obszarze HR (rozmowy, analizy, spotkania)
 • organizowanie praktyk i staży studenckich
 • wsparcie HR Business Partnera w wdrażaniu strategicznych projektów w zakresie polityki personalnej w firmie
Wymagania
 • wykształcenie wyższe kierunkowe ZZL bądź pokrewne
 • doświadczenie na samodzielnym, podobnym  stanowisku
 • praktyczna znajomość nowoczesnych technik i narzędzi rekrutacyjnych
 • znajomość przepisów prawa pracy
 • umiejętność budowania relacji
 • bardzo wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 • samodzielność  i umiejętność realizacji wytyczonych celów
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu
 • znajomość języka angielskiego będzie atutem
Wypełnij formularz aplikacyjny

Dane kontaktowe

Curriculum Vitae

Specjalista ds. obsługi rynku niemieckiego Biuro Obsługi Rynku Niemieckiego
Miejsce pracy:Turek
Zakres obowiązków
 • obsługa klienta w zakresie zamówień, realizacji dostaw oraz obsługa telefoniczna
 • realizowanie założonych planów w zakresie: sprzedaży, ściągalności należności rotacji wyrobów gotowych
 • analizowanie i wnioskowanie w zakresie ofert konkurentów
Wymagania
 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • biegła znajomość języka niemieckiego (w mowie i w piśmie)
 • mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • mile widziane doświadczenie w dziale sprzedaży
 • umiejętność pracy w zespole
 • zorientowanie na klienta
 • umiejętność skutecznej komunikacji
Wypełnij formularz aplikacyjny

Dane kontaktowe

Curriculum Vitae

Specjalista ds. zakupów strategicznych
Miejsce pracy:Turek
Zakres obowiązków
 • tworzenie bazy dostawców; poszukiwanie dostawców komponentów na potrzeby procesu produkcyjnego na rynku polskim i rynkach międzynarodowych
 • tworzenie zapytań ofertowych, prowadzenie postępowań zakupowych oraz procesów wyboru dostawców
 • monitoring i analiza rynku surowców
 • negocjowanie cen oraz warunków dostaw materiałów i usług oraz przygotowywanie umów handlowych
 • prowadzenie audytów oraz ocen okresowych dostawców
Wymagania
 • wykształcenie wyższe techniczne lub logistyczne
 • wiedza zawodowa z obszaru zakupów operacyjnych lub strategicznych
 • doświadczenie w analizowaniu rynku stali, aluminium oraz tworzyw sztucznych
 • znajomość pakietu MS Office
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w stopniu min. dobrym
 • umiejętności negocjacyjne
 • umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu
 • samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy
Wypełnij formularz aplikacyjny

Dane kontaktowe

Curriculum Vitae

Mechanik maszyn szwalniczych Wydział Szwalni
Miejsce pracy:Turek
Zakres obowiązków
 • nadzór nad ciągłością utrzymania produkcji (maszyny szwalnicze)
 • wykonywanie przeglądów technicznych maszyn
 • sporządzanie raportów, nadzorowanie dokumentacji sprzętu, maszyn, urządzeń
Wymagania
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • umiejętności manualne
 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi
 • organizacja pracy własnej
 • chęć samodoskonalenia
Wypełnij formularz aplikacyjny

Dane kontaktowe

Curriculum Vitae

Specjalista ds. BHP
Miejsce pracy:Turek
Zakres obowiązków
 • realizacja zadań zakresu BHP, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów i prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z regulacjami prawnymi
 • współpraca z kierownictwem firmy w zakresie ciągłej poprawy warunków i bezpiecznej organizacji pracy oraz podnoszenie świadomości pracowników w zakresie BHP
 • koordynowanie i inicjowanie działań mających na celu poprawę warunków BHP i ppoż.
 • udział w sporządzaniu dokumentacji wypadków przy pracy, chorób zawodowych, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
 • przegląd i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy oraz instrukcji stanowiskowych,
 • współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie badań profilaktycznych pracowników
 • przeprowadzanie analiz stanu BHP, ocen zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa i innymi oraz sporządzanie odpowiednich raportów
Wymagania
 • wykształcenie wyższe specjalność BHP lub studia podyplomowe w tym kierunku
 • min. 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej
 • dobra znajomość języka angielskiego (zarówno w piśmie jak i mowie)
 • praktyczna znajomość przepisów BHP, dyrektyw UE i prawa pracy
 • znajomość standardów światowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracowników w firmie
 • umiejętność przeprowadzania szkoleń i audytów wewnętrznych
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • samodzielność w działaniu, odpowiedzialność
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • nastawienie na realizację celów
Wypełnij formularz aplikacyjny

Dane kontaktowe

Curriculum Vitae

Specjalista ds. Kaizen
Miejsce pracy:Turek
Zakres obowiązków
 • analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych oraz identyfikacja obszarów krytycznych, wąskich gardeł
 • planowanie, przygotowanie i koordynacja wdrażanych projektów m.in. (Kaizen, Six Sigma, TPM, SMED)
 • nadzór i kontrola nad etapami realizacji w/w projektów
 • ocena efektywności działań Kaizen i ich ciągłe doskonalenie
 • popularyzacja podejścia Kaizen’owego oraz prowadzenie szkoleń, gier symulacyjnych
 • prowadzenie audytów produkcyjnych 5S
 • współpraca z kierownikami i zespołem inżynierów w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu produkcji
 • kontrola nad postępem wdrożonych rozwiązań
Wymagania
 • mile widziane wykształcenie kierunkowe
 • znajomość podstawowych technik i narzędzi Lean np. (5S, TPM, SMED, STANDARYZOWANA PRACA, KAZIEN-y, HOSHIN KANRI, TWI) i inne
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole
 • zorientowanie na ciągłe doskonalenie
 • znajomość technik i narzędzi rozwiązywania problemów
 • asertywność
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • dokładność i rzetelność
Wypełnij formularz aplikacyjny

Dane kontaktowe

Curriculum Vitae

Specjalista ds. organizacji produkcji
Miejsce pracy:Turek
Zakres obowiązków
 • analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych oraz identyfikacja obszarów krytycznych, wąskich gardeł
 • wdrażanie nowych technologii, projektowanie procesów w strumieniach wartości
 • projektowanie optymalnej dostępności, urządzeń przyrządów i narzędzi do bieżącej produkcji
 • zbieranie danych z wykorzystaniem metod analityczno- pomiarowych w ramach normowania czasów pracy
 • zapewnienie nieprzerwanego procesu produkcji oraz współpraca z kierownikami i zespołem inżynierów
 • inicjowanie i realizacja działań LEAN (Standaryzacja Pracy, 5S, SMED, TPM)
 • kontrola nad postępem wdrożonych rozwiązań oraz prowadzenie raportów
Wymagania
 • mile widziane wykształcenie kierunkowe
 • znajomość podstawowych technik i narzędzi Lean np. (5S, TPM, SMED, STANDARYZOWANA PRACA, KAZIEN-y, HOSHIN KANRI, TWI) i inne
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • elementarna wiedza nt. fotografii dnia pracy i metod pomiaru czasu pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • zorientowanie na ciągłe doskonalenie
 • znajomość technik i narzędzi rozwiązywania problemów
 • asertywność
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • dokładność i rzetelność
Wypełnij formularz aplikacyjny

Dane kontaktowe

Curriculum Vitae

Specjalista ds. obsługi klienta zagranicznego
Miejsce pracy:Turek
Zakres obowiązków
 • obsługa klienta w zakresie zamówień, realizacji dostaw oraz obsługa telefoniczna na wybranych rynkach zagranicznych
 • budowanie relacji z klientem biznesowym
 • prowadzenie negocjacji i współtworzenie ofert
 • analizowanie i wnioskowanie w zakresie ofert konkurentów, trendów na przydzielonym do obsługi rynku
 • organizowanie dostaw i koordynacja transportu
 • realizacja planów sprzedaży
Wymagania
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub/i języka francuskiego
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej
 • zorientowanie na klienta
 • prawo jazdy kat. B
 • dyspozycyjność
 • dobra znajomość pakietu Office (Word, Excel)
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • zaangażowanie w pracę
Wypełnij formularz aplikacyjny

Dane kontaktowe

Curriculum Vitae

Team leader ds. Kaizen
Miejsce pracy:Turek
Zakres obowiązków
 • nadzór nad prowadzonymi analizami i optymalizacja procesów produkcyjnych oraz identyfikacja obszarów krytycznych, wąskich gardeł
 • koordynacja wdrażanych projektów m.in. (Kaizen, Six Sigma, TPM, SMED)
 • nadzór i kontrola nad etapami realizacji w/w projektów
 • ocena efektywności działań Kaizen i ich ciągłe doskonalenie
 • nadzór nad prowadzonymi audytami produkcyjnymi 5S
 • współpraca z kierownikami i zespołem inżynierów w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu produkcji
 • kontrola nad postępem wdrożonych rozwiązań
Wymagania
 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość podstawowych technik i narzędzi Lean np. (5S, TPM, SMED, STANDARYZOWANA PRACA, KAZIEN-y, HOSHIN KANRI, TWI) i inne
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność zarządzania zespołem
 • zorientowanie na ciągłe doskonalenie
 • znajomość technik i narzędzi rozwiązywania problemów
 • asertywność
 • umiejętność podejmowania decyzji
Wypełnij formularz aplikacyjny

Dane kontaktowe

Curriculum Vitae


Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV na adres:

Profim Sp. z o. o
ul. Górnicza 8
62-700 Turek

lub emailem na adres: magda.kopczynska@profim.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.


Zaakceptowanym kandydatom firma stwarza unikalną okazję aktywnego uczestnictwa w tworzeniu nowej technologii, ciekawą i pełną wyzwań pracę w rozwojowym przedsiębiorstwie, wynagrodzenie adekwatne do wkładu pracy, możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Zamknij