Jakość / Ekologia

Jesteśmy odpowiedzialni

W każdym nowym projekcie staramy się iść o krok dalej. Rozwijać się, poszukiwać nowych rozwiązań, doskonalić mechanizmy i procesy. Wszystko po to, aby odpowiadać na potrzeby użytkowników, a także ograniczać nasz wpływ na środowisko. Chcemy stawać się jeszcze bardziej odpowiedzialną wersją marki na każdym etapie produkcyjnym.

Klimat jest dla nas ważny

Poszanowanie środowiska naturalnego to obowiązek każdego człowieka, dlatego chcemy, dążymy do tego, aby rozwój naszej marki odbywał się w sposób, który minimalizuje szkody generowane przez przemysł meblowy. W tym celu wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego, który powstał w oparciu o normę ISO 14001, a nasze zasady i cele zapisaliśmy w Polityce Jakości i Środowiska.

Podejmujemy wielokierunkowe działania, które polegają zarówno na samodoskonaleniu się, jak również promowaniu zasad przyjaznych dla środowiska. Określiliśmy też normy postępowania na terenie naszej firmy skierowane do Dostawców.

Bezpieczne materiały

Materiały i surowce, które używamy do produkcji spełniają nie tylko kryteria jakościowe, ale także nie są szkodliwe dla ludzi i środowiska, co potwierdzają odpowiednie atesty.

Ograniczenie odpadów

Na etapie projektowania i produkcji zwracamy uwagę, aby ilość odpadów surowców była jak najmniejsza. Pomocne okazują się np. komputerowe rozkroje tkanin i skór oraz zakup materiałów o ściśle określonych wymiarach, aby optymalnie wykorzystywać zasoby.

Oszczędność energii

Jednym z naszych głównych celów jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Dlatego też wprowadziliśmy szereg technicznych i organizacyjnych rozwiązań, a nasi pracownicy przechodzą odpowiednie szkolenia w tym temacie.

Segregacja odpadów

Od wielu lat stosujemy program segregacji odpadów, które przekazujemy później tylko uprawnionym podmiotom. Propagujemy segregację wśród naszych pracowników oraz w otoczeniu lokalnym firmy.

Ochrona środowiska

Identyfikujemy i nadzorujemy miejsca, w których może zaistnieć awaria zagrażająca środowisku naturalnemu. Jestesmy świadomi różnego rodzaju niebezpieczństw i reagujemy zawsze, gdy sytuacja tego wymaga.

Certyfikat Möbelfakta

 

To jedna z najbardziej restrykcyjnych norm na rynku Europy Północnej. Proces certyfikacji jest długotrwały i niezwykle wymagający, a certyfikowane produkty muszą spełniać najwyższe wymagania dotyczące trwałości, bezpieczeństwa, dbałości o środowisko i odpowiedzialności społecznej. Zdobycie certyfikatu Möbelfakta wymaga spełnienia całego szeregu warunków – od specjalnego szkolenia pracowników, aż po zgromadzenie i dostarczenie kompletu dokumentacji potwierdzającej spełnienie surowych wymagań.

Jako pierwsza firma produkująca siedziska biurowe w Polsce możemy pochwalić się certyfikatem Möbelfakta dla wybranych rodzin w swojej kolekcji.

Każdy nowy produkt, który wdrażamy do produkcji w swoich założeniach także spełnia wymagania normy. Takie właśnie znakowanie produktów certyfikatem ma wpływ na budowanie naszej pozycji na rynkach skandynawskich.

Certyfikat FSC®

Posiadamy certyfikat FSC® o numerze licencji FSC-C101930, co oznacza, że surowce pochodzenia drzewnego, które używamy w procesie produkcji dla wybranych kolekcji pochodzą z odpowiedzialnej i nadzorowanej gospodarki leśnej. Nasz aktywny udział w proces odzysku surowców wtórnych oraz w ochronę środowiska potwierdza Certyfikat Recyklingu.

Troska o środowisko

Nowe projekty wymagają od nas zdecydowanie większego zaangażowania. Świadomie podejmujemy się trudniejszej drogi, żeby wdrażać produkty trwałe i bezpieczne dla środowiska i użytkownika. Oznacza to, że na etapie projektowania myślimy już o ostatnim etapie życia produktu - przygotowania go do recyklingu. Wprowadzamy zasadę Cradle to Cradle, w której każdy materiał daje się łatwo oddzielić i poddać recyklingowi po zakończeniu swojego funkcjonowania.

To właśnie troska o środowisko i o dobro kolejnych pokoleń skłania nas do działań, dzięki którym ograniczymy negatywny wpływ na otoczenie. Idee zrównoważonego rozwoju przekładamy na naszą branżę, wkraczając w zrównoważony design.

Świadomie i lepiej

Nasze motto świadomie i lepiej oznacza, że pracujemy z innowacyjnymi produktami inspirowanymi dbałością o zdrowie i środowisko, a nasze standardy jakości są wysokie. Produkty testujemy zgodnie z wieloma międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi funkcjonalności, wymiarów, wykończenia i trwałości. Jesteśmy częścią Grupy Flokk, która stała się pionierem zrównoważonego rozwoju. Każdy projekt jest projektowany i wytwarzany zgodnie z wciąż aktualną koncepcją stworzoną w latach 90-tych. Została ona nazwana 5III - to pięć zasad projektowania, które służą stworzeniu jednego zrównoważonego cyklu eksploatacji produktu.

5 zasad zrównoważonego projektowania

1. Lekkość

wytwarzanie lepszych produktów z wykorzystaniem mniejszej ilości surowców

2. Mniej elementów

bardziej inteligentne funkcje i prostszy proces produkcji

3. Racjonalny dobór materiałów

wybieranie surowców pochodzących z recyklingu lub nadających się do powtórnego wykorzystania i unikanie niebezpiecznych materiałów

4. Długa żywotność

produkowanie mebli, które mają służyć przez lata

5. Konstrukcja ułatwiająca demontaż

produkty można z łatwością naprawić, ponownie użyć i poddać recyklingowi

W ten sposób skupiamy się na trzech aspektach środowiska:

Klimat

 

ograniczenie emisji dwutlenku węgla i zużycia energii

Zasoby

 

ograniczenie zużycia zasobów i ilości odpadów

Zdrowie

 

dbanie o bezpieczeństwo ludzi i naszej planety

Wysoka jakość wyróżnia nas od początku

W każdym nowym projekcie staramy się iść o krok dalej. Rozwijać się, poszukiwać nowych rozwiązań, doskonalić mechanizmy i procesy. Wszystko po to, aby odpowiadać na potrzeby użytkowników, a także ograniczać nasz wpływ na środowisko. Chcemy stawać się jeszcze bardziej odpowiedzialną wersją marki na każdym etapie produkcyjnym.

Certyfikat ISO 9001

 

W 2000 roku otrzymaliśmy certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001.

 

Norma ISO 9001 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością, bez względu na wielkość czy rodzaj organizacji, która chce wykazać zdolność do ciągłego dostarczania produktów lub usług zgodnych z wymaganiami odbiorców oraz dążenia do zwiększania zadowolenia klienta. Ten certyfikat potwierdza, że w naszych działaniach jesteśmy skupieni na potrzebach i wymaganiach użytkowników. A to najważniejszy element Systemu Zarządzania Jakością.

Nasz System Zarządzania Jakością dotyczy procesów

Projektowania

 

Tworzymy nowe produkty i stale poszerzamy nasze kolekcje

Produkcji

 

Udoskonalamy planowanie, wytwarzanie oraz system kontroli jakości produktów

Zakupów

 

Rozbudowujemy sieć dostawców, którzy muszą spełnić nasze wymagania jakościowe

Sprzedaży

 

Udoskonalamy procesy przyjmowania i realizacji zamówień oraz obsługę klientów

Serwisu

 

Nadzorujemy wysoki standard procesów gwarancyjnych i pogwarancyjnych