Polityka prywatności i plików Cookie

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookie (zwana „Polityką”) zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób fizycznych (zwanych „Użytkownikami”) korzystającychz serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem www.profim.pl (zwanego „Serwisem”).

1.2. Celem Polityki prywatności jest umożliwienieUżytkownikom zapoznanie się z działaniamipodejmowanymi przez administratora w zakresie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, a także z przysługującymiUżytkownikomprawami i zasadami korzystania z plików cookie.

2. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem jest spółka pod firmą Flokk sp. z o.o. z siedzibą w Turku, adres: ul. Górnicza 8, 62-700 Turek, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000132487, posługującasię numerem NIP 6680000366, telefon: +48 63 278 51 81, e-mail: profim@flokk.com, będącawłaścicielem Serwisu (zwana dalej „Administratorem” lub „Flokk”).:

3. zakres przetwarzanych danych osobowych

 

3.1.  Administrator przetwarza dane Użytkowników w następującym celu:

 

 • w celu udzielania odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego: adres e-mail, imię oraz treści takiej wiadomości
 • w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przekazaną pocztą elektroniczną lub telefonicznie: dane kontaktowe oraz treść takiej wiadomości,
 • w celu przesyłania informacji handlowych w ramach zamówionej przez Użytkownika usługi Newsletter: adres e-mail, imię, adres IP oraz informacja nt. czasu zgłoszenia subskrypcji.

3.2. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną Administrator przetwarza również identyfikatory internetowe: adresy IP Użytkowników oraz identyfikatory plików cookie, a także dane urządzenia Użytkownika i dane o geolokalizacji. Adresy IP są protokołowane w tak zwanych plikach logów serwera. Po zakończeniu każdej wizyty zawarty w tych danych adres IP jest natychmiast anonimizowany, jak tylko zapis w celu utrzymania funkcjonalności określonej strony internetowej nie jest już konieczny.

4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w zależności od usług z jakich korzystasz jako jego Użytkownik:

 

 • obsługa Użytkownika.
  Przetwarzamy dane w celu udzielania odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego, otrzymaną pocztą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny – w tym zakresie podstawą prawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość.
 • subskrypcja usługi Newsletter.
  Przetwarzamy dane w celu przesyłania informacji handlowych w ramach zamówionej przez Użytkownika usługi Newsletter, w tym informacji o promocjach i zmianach w ofercie, a także pozostałych informacji marketingowych dotyczących naszych towarów i usług – podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda, a także nasz prawnie uzasadniony interes – w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesyłania na Twoją prośbę informacji o promocjach i zmianach w ofercie, a także pozostałych informacji marketingowych dotyczących naszych towarów i usług.
 • zgłoszenie dotyczące ochrony danych osobowych.
  Przetwarzamy dane w celu rozpatrzenia Twojego zgłoszenia związanego z ochroną danych osobowych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie przez nas obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia Twojego zgłoszenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia.

4.2. W przypadku pozyskania przez Administratora Twoich danych osobowych za pośrednictwem form kontaktu innych niż dostępne w Serwisie formularze, Administrator przetwarza dane osobowe w celu obsługi korespondencji – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. przekazywanie danych osobowych

 

 

Dane osobowe możemy przekazywać:

 

 • usługodawcom technicznym,
 • dostawcom i serwisantom narzędzi IT,
 • firmom hostingowym,
 • doradcom, kancelariom prawnym,
 • w przypadku wysyłania informacji marketingowych - również podmiotom udostępniającym nam narzędzia do wysyłki informacji marketingowych oraz agencjom reklamowym i innym podmiotom współpracującym przy realizacji kampanii reklamowych.

W pozostałym zakresie nie przekazujemy osobom trzecim jakichkolwiek Twoich danych osobowych, za wyjątkiem gdy będziemy zobowiązani do przekazania danych na uprawnione żądanie organów na podstawie i w trybie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. pliki cookie i inne technologie

 

6.1. Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. Akceptowanie plików cookie nie jest warunkiem koniecznym korzystania z Serwisu. Informujemy jednak, że niektóre funkcjonalności mogą zostać ograniczone, jeżeli pliki cookie nie zostaną zaakceptowane. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

6.2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

6.3. Istnieją dwa rodzaje plików cookie:

 

 • sesyjne pliki cookie, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki przez Użytkownika,
 • tymczasowe/stałe pliki cookie, które są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe. Dzięki tym plikom możemy przygotować odpowiednio nasz Serwis pod kątem preferencji Użytkownika.

 

6.4. W ramach naszych usług stosujemy trzy kategorie plików cookie:

 

 • niezbędne (funkcjonalne) pliki cookie: pliki te są niezbędne w celu zapewnienia optymalnej nawigacji i obsługi Serwisu (np. szybsze ładowanie strony internetowej Serwisu), a także do zapisywania danych i ustawień Użytkownika, dzięki czemu nie trzeba ich wprowadzać ponownie oraz do dostosowania Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika. Bez niezbędnych plików cookie korzystanie z Serwisu jest niemożliwe lub możliwe tylko w ograniczonym zakresie.
 • statystyczne pliki cookie:pliki te są niezbędne w celu analizy korzystania przez Użytkowników z Serwisu (np. w celu ustalenia, jakie obszary Serwisu w jaki sposób są wykorzystywane, a także jak szybko treści Serwisu są wczytywane i czy występują błędy). Te pliki zawierają jedynie anonimowe lub pseudonimizowane informacje i są wykorzystywane wyłącznie w celu optymalizacji Serwisu, zbierania danych dotyczących preferencji Użytkowników oraz zmierzenia skuteczności reklamy. Statystyczne pliki cookie można zablokować, nie skutkuje to zakłóceniami w nawigacji i obsłudze Serwisu.
 • marketingowe pliki cookie:pliki te są niezbędne w celu dostosowania spersonalizowanej reklamy do preferencji Użytkownika (retargeting), a także w celu powtórzenia przekazu reklamowego Użytkownikom, którzy odwiedzili Serwis (remarketing) oraz w celu badania preferencji grup lub pojedynczych Użytkowników. Marketingowe pliki cookie można zablokować, nie skutkuje to zakłóceniami w nawigacji i obsłudze Serwisu. Personalizacja reklamy nie będzie jednak dostępna.

6.5. Serwis przechowuje zapytania http kierowane do serwera Administratora. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy url. Szczegółowy wykaz danych przechowywanych w plikach logów serwera www obejmuje:

 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (np. komputera Użytkownika),
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa,
 • nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres url strony internetowej poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

6.6. Powyżej wymienione w pkt 7.5. dane nie są wykorzystywane do identyfikacji określonych osób, za wyjątkiem Użytkowników w zakresie w jakim korzystają oni z funkcjonalności Serwisu.

6.7. Pliki z logami przechowywane są przez Flokk przez czas niezbędny do administrowania Serwisem. Flokk wykorzystuje pliki z logami również do celów statystycznych, przy czym generowane statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzającej Serwis i mogą być przechowywane przez okres 26 miesięcy.

6.8. Ponadto Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujący sposób:

 

 • Google Analytics:Korzystamy z narzędzia Google Analytics. Działania w tym zakresie realizujemy opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji działania Serwisu. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z Serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookie”, w celu dokonania oceny korzystania z Serwisu, umożliwienia przeanalizowania przez Serwis źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookie i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązany to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Przy czym, zgodnie z dyspozycją Flokk, adres IP Użytkownika podlega anonimizacji (maskowaniu). Dostępna w Analytics funkcja anonimizacji adresów IP wstawia zera w miejsce ostatniego oktetu adresu IP Użytkownika korzystającego z protokołu IPv4 i w miejsce ostatnich 80 bitów adresów IPv6 wkrótce po wysłaniu tych adresów do Google Anatytics. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi w ramach korzystania z udostępnionych na stronie www formularzy kontaktowych. Tylko w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam podlega anonimizacji. Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu danych przez Serwis za pośrednictwem Google Analytics, jeżeli pobierze i zainstaluje wtyczkę znajdującą się pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 • Piksel Facebooka:Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook.  W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. Piksel Facebooka w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszego Serwisu w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook może wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny strony internetowej i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Co istotne, informacje zbierane w ramach tej usługi są anonimowe, tzn. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszego Serwisu. Wskazujemy jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z Pixela Facebooka. Możesz wyłączyć gromadzenie i używanie informacji o tych plikach cookie do obsługi targetowania reklam. Mechanizm umożliwiający Użytkownikom dokonanie wyboru znajduje się pod poniższym linkiem: http://www.aboutads.info/choices http://www.youronlinechoices.eu
 • Wtyczki społecznościowe Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest:W naszym Serwisie używane są wtyczki społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest. Flokk zakładając profil firmowy na portalu społecznościowym otrzymuje dane statystyczne dotyczące profilu. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych. Wyświetlając naszą stronę internetową Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego administratora bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji administrator serwisu społecznościowego otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego administratora serwisu społecznościowego i tam przechowywana. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator tego serwisu będzie mógł przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w naszym Serwisie bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie społecznościowym, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

7. termin przechowywania danych osobowych

 

7.1. Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla celów wymienionych w niniejszej Polityce, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych. Możemy przechowywać je do innych celów, o ile przepis prawa nam na to pozwala, w tym w celu obrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń, maksymalnie jednak do upływu terminu przedawnienia.

7.2. W zakresie danych pozyskanych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt lub za pośrednictwem innych form kontaktu dostępnych w Serwisie lub niniejszej Polityce, dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub prowadzenia korespondencji, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

7.3. W zakresie danych pozyskanych za pośrednictwem usługi Newsletter, dane te przechowujemy do czasu rezygnacji przez Ciebie z tej usługi.

7.4. Przechowujemy również dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania i wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawnych w celu umożliwienia organom władzy publicznej weryfikacji ich wypełnienia.

8. bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

 

8.1. Celem Flokk jest zapewnienie ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu.

8.2. Flokk dba o to by dane osobowe Użytkowników były bezpieczne poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

8.3. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL).

9. przetwarzanie danych osobowych dzieci

 

Serwis skierowany jest do osób, które ukończyły 16 lat. W związku z tym, Flokk nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.

10. prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

 

10.1. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych osobowych. Ponadto, możesz żądać  sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

10.2. W przypadku danych, które udostępniłeś nam na podstawie swojej zgody i które będziemy przetwarzać z wykorzystaniem systemów informatycznych, masz prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić nas byśmy przesłali je bezpośrednio innemu administratorowi.

10.3. W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

10.4. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

11. sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

 

11.1. W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

11.2. Dodatkowo, w przypadku gdy Twoje dane będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, również masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

12. podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie

 

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany – możemy wykorzystywać profilowanie do oceny niektórych informacji o Użytkownikach, w tym do analizy lub prognozy preferencji związanych z korzystaniem z Serwisu, jednak nie będzie to wywoływało żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób nie będzie istotnie wpływać na sytuację Użytkowników.

13. przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych

 

Nie będziemy przekazywać danych osobowych Użytkowników do państw położonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie) ani do organizacji międzynarodowych.

14. postanowienia końcowe

 

14.1. Określone w Polityce zasady zostały sporządzone i są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

14.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności.

14.3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu.. Prosimy również o przesłanie wiadomości e-mail w przypadku chęci skorzystania z prawa do informacji lub usunięcia danych, lub innego prawa do ochrony danych zgodnie z art. 15-22 RODO, łącznie z odwołaniem zgody na wykorzystanie danych do celów marketingowych, rezygnacją z subskrypcji Newslettera itp.