Zmiana nazwy zakładu w Turku. Profim pozostaje jako marka.

09/01/2021

Kilka dni temu nasza firma przeszła małą – wielką zmianę. 4 stycznia 2021 nazwa firmy Profim sp. z o.o. z siedzibą w Turku zmieniła się na Flokk sp. z o.o. Profim pozostaje na rynku jako marka i dołącza do domu marek Flokk. Jest to kolejny etap integracji z Flokk. Zmiana ma charakter czysto formalny i nie ma wpływu na naszą codzienną działalność.

Z entuzjazmem i lokalną dumą nadal będziemy umacniać i rozwijać markę Profim, którą razem tworzymy od 30 lat. Rozdzielenie nazwy marki (Profim) i firmy (Flokk sp. z .o.o.) pozwoli również w przyszłości na produkcję w naszym zakładzie produktów innych marek należących do Flokk.

Adres siedziby, numery NIP i REGON oraz numer KRS pozostają bez zmian. Powyższa zmiana nazwy firmy nie wpłynie na ważność i ciągłość stosunków prawnych łączących Profim sp. z o.o. z osobami trzecimi, a w szczególności zawartych z nią umów.

 

Nowe dane spółki:
 

Flokk sp. z o.o.
NIP: 6680000366
KRS: 0000132487
Regon: 003742624
Adres: ul. Górnicza 8, 62-700 Turek, Polska