Podejmuj świadome decyzje. Redukuj negatywny wpływ na środowisko!

EPD (Environmental Product Declaration) to środowiskowa deklaracja produktu, która szczegółowo opisuje oddziaływanie produktu na środowisko na poszczególnych etapach jego wytwarzania oraz w tzw. cyklu jego życia.

Deklaracje EPD są opracowywane po przeprowadzeniu oceny cyklu życia (LCA). Właśnie narzędzie LCA – life cycle assessment, określa jaki ślad węglowy pozostawia po sobie badany produkt.

Dlaczego deklaracja EPD jest tak ważna? 

- Zwiększa szanse w tzw. „zielonych przetargach”
- Ułatwia klientom podejmowanie świadomej decyzji
- Pomaga redukować wpływ produktów na środowisko naturalne
- Wspiera pozytywny wizerunek producenta
- Przyczynia się do rozpowszechniania się filozofii zrównoważonego rozwoju.

Produkty posiadające deklarację EPD wykorzystywane są podczas budowy obiektów, dla których inwestor planuje uzyskać certyfikaty zrównoważonego budownictwa LEED i BREEAM, czyli najpopularniejszego systemu certyfikacji ekologicznej. Narzędzia te służą do oceny budynków na podstawie obiektywnych kryteriów i jasno określonych parametrów technicznych. Poniżej przedstawiamy Wam listę produktów Profim, które posiadają deklarację środowiskową EPD:  

 

- TrilloPro
AcissPro
- Light Up
- Xenon
- Revo
- Normo

 

Do listy produktów z EPD właśnie dołączył Fan!

 

Kolekcje, które otrzymają EPD jeszcze w 2023 roku to: Com, Violle, Vancover Lite, Chic.