Veris | Veris Net

Mechanizm SYNCHRO

Nowoczesny mechanizm Synchro wraz z funkcjami dodatkowymi tj. wysuwane siedzisko (tzw. sanki), dodatkowe pochylenie oparcia i siedziska o kąt 3 stopnie, dodatkowe pochylenie przedniej części siedziska.

Regulacja wysokości siedziska

Obniżanie siedziska:
1. Usiądź na siedzisku.
2. Pociągnij dźwignię w górę (siedzisko będzie się powoli obniżać).
3. Puszczenie dźwigni na żądanej wysokości ustawi bieżącą pozycję.

Podwyższanie siedziska:
1. Wstań z krzesła.
2. Pociągnij dźwignię ku górze (siedzisko będzie się powoli unosić).
3. Puszczenie dźwigni na żądanej wysokości ustawi bieżącą pozycję.

Regulacja kąta nachylenia oparcia i siedziska

1. Uruchom mechanizm SYNCHRO przekręcając dźwignię maksymalnie do dołu. Przy dźwigni skierowanej w dół możliwe jest synchroniczne odchylenie siedziska wraz z oparciem.
2. Wywołuj nacisk na oparcie aż do momentu uzyskania pożądanego odchylenia.
3. Przekręć dźwignię maksymalnie do góry aby ustawić oparcie w żądanym położeniu.
UWAGA!!!
- dźwignia skierowana maks. w dół - dodatkowe pochylenie siedziska i oparcia o kąt 3 stopnie.
- dźwignia ustawiona w środkowej pozycji - brak dodatkowego pochylenia siedziska i oparcia.

Regulacja siły odchylania oparcia

Odkręcając śrubę zmniejszysz siłę oporu oparcia, dostosowując tym samym krzesło do osób o mniejszej wadze ciała.
Dokręcając śrubę zwiększysz opór oparcia, dostosowując krzesło do osób o większej wadze ciała.

Regulacja głębokości siedziska

1. Wyciągnij przycisk pod siedziskiem.
2. Trzymając przycisk ustaw siedzisko w bieżącej pozycji.
3. Zwolnij przycisk. Siedzisko zablokuje się w bieżącej pozycji.

Siedzisko

Siedzisko profilowane z pianki wylewanej o gęstości 80 kg/m3 z dodatkową funkcją pochylenia przedniej części siedziska.

Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego

Oparcie stanowi czarna rama z tworzywa, obleczona transparentną tkaniną o strukturze siatki umożliwiającą swobodny przepływ powietrza podczas pracy. Regulacja podparcia lędźwiowego (dotyczy tylko modelach 101 i 111): chwyć oburącz za podparcie lędźwiowe i ustaw je w żądanej pozycji.

Regulacja głębokości podparcia lędźwiowego

Kręcąc pokrętłem w lewo lub w prawo dostosuj odpowiednio nacisk podparcia na część lędźwiową.

P54PU

Podłokietnik regulowany góra-dół (80 mm).
Kolor stelaża podłokietnika: czarny.

P51PU

Podłokietnik regulowany góra-dół (100 mm), regulacja odległości od siedziska - 35 mm.
Kolor stelaża podłokietnika: czarny.

P48PU

Podłokietnik regulowany góra-dół (100 mm), nakładka obrotowa (+/- 30°), nakładka przód-tył (+/- 30 mm), regulacja odległości od siedziska (35 mm).
Kolor stelaża podłokietnika: czarny.

Zagłówek

Wykonany z tworzywa, regulowany, siatkowy (siatka taka sama jak na oparciu). Dla zwiększenia komfortu użytkownika, zagłówek przymocowano do oparcia elastycznym łącznikiem.